School met de Bijbel Notter-Zuna

Waar iedereen zichzelf kan zijn.

De gezelligste school hier in de buurt!

Kom en ervaar het zelf.

Een basisschool in een rustige omgeving.

Hier wordt iedereen geaccepteerd.

ICT

Op School met de Bijbel speelt ICT een belangrijke rol. Elk lokaal is voorzien van een digitaal schoolbord. In de groepen 1 en 2 en in de kelder is dit een touchscreen. We gebruiken deze borden voor bijna alle lesactiviteiten.

Ook beschikken we over chromebooks. We hebben maar liefst 64 chromebooks die we dagelijks inzetten voor ons rekenonderwijs en de zaakvakken. Vanaf dit schooljaar verwerken we vrijwel alle lessen van rekenen digitaal vanaf groep 4. De leerkracht heeft op deze manier direct inzicht in welke leerlingen de lesstof nog lastig vinden en kan zo direct bijsturen. Daarnaast gebruiken we ook 11 laptops die worden ingezet en hebben we nog 10 vaste computers tot onze beschikking.

Tot slot hebben we 11 Ipads om in te zetten in onze lessen. Hierop staan diverse apps die de kinderen in de les kunnen gebruiken.