School met de Bijbel Notter-Zuna

Waar iedereen zichzelf kan zijn.

De gezelligste school hier in de buurt!

Kom en ervaar het zelf.

Een basisschool in een rustige omgeving.

Hier wordt iedereen geaccepteerd.

Groep 5/6

Welkom in groep 5/6

In onze gezellige klas zitten 30 leerlingen. Groep 5/6 krijgt les van juf Kelder, juf Janssen en juf Baan. Op maandag en dinsdag werkt juf Kelder in groep 5/6 en woensdag, donderdag en vrijdag werkt juf Baan. Juf Janssen werkt op dinsdagmiddag, woensdag en donderdagochtend in onze klas. Wanneer zij aanwezig is vindt er een klassensplitsing plaats. Waar nodig geeft zij in de overige tijd groepjes kinderen extra instructie. Daardoor is er extra aandacht voor iedere leerling.

Tijdens de ochtend krijgen we onder andere les in rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Ook besteden wij elke ochtend zo’n 20 minuten aan het leesonderwijs, zoals combilezen, een les uit de methode Timboektoe, klassikaal lezen en stillezen. Tijdens de middagen wordt er (gesplitst) les gegeven in de zaakvakken (aardrijkskunde, natuur&techniek, geschiedenis en Engels). Ook besteden wij aandacht aan de sociale vaardigheden van de kinderen. We gaan dan vooral in op zaken die op dat moment spelen in de klas. Op deze manier creëren wij een positieve sfeer in de klas!

Onze school beschikt over 60 chromebooks, waarvan wij tijdens de lessen steeds meer gebruik maken. Echter vinden wij het wel belangrijk dat de kinderen daarnaast ook blijven werken op papier.

In de tweede helft van het schooljaar bereiden alle kinderen van groep 5 een boekbespreking voor en presenteren dit aan hun klas. Groep 6 maakt een werkstuk en houdt hierover een spreekbeurt aan hun klasgenoten.

Twee keer in de week krijgen de kinderen gymnastiek in het aangrenzende Kulturhus. Op vrijdagmiddag vinden er, verdeeld in periodes, techniekmiddagen plaats. De kinderen maken, onder begeleiding van ouders, leuke en uitdagende opdrachten. Hun eigen gemaakte werkstuk mogen ze vervolgens meenemen naar huis. Het komende schooljaar gaan wij ons op een speelse manier richten op programmeren. Hierdoor wordt het probleemoplossend denken gestimuleerd.

Samen proberen wij op een positieve manier het beste uit elk kind te halen!