School met de Bijbel Notter-Zuna

Waar iedereen zichzelf kan zijn.

De gezelligste school hier in de buurt!

Kom en ervaar het zelf.

Een basisschool in een rustige omgeving.

Hier wordt iedereen geaccepteerd.

Commissies

Ouderraad (OR)
Wij hebben op school een ouderraad. Deze bestaat uit twee leerkrachten en een aantal ouders. De ouderraad is betrokken bij de organisatie van allerlei activiteiten. Ook assisteren ze bij diverse activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, Kerstfeest of de jaarlijkse sportdag.

In de ouderraad zitten op dit moment namens de ouders:
– Wilfred Boode
– Wiljan Averesch
– Jawine van der Kolk
– Andrea Dam Wichers
– Ingrid Bremmer
– Agnes Altena

Namens het team:
– Annemarie Kamphuis

Luizencontrolecommissie
Na elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Mochten en luizen/neten gevonden worden dan worden de desbetreffende ouders op de hoogte gesteld en krijgen de andere ouders bericht dat er binnen de school hoofdluis geconstateerd is. Enige tijd daarna zal er opnieuw controle worden uitgevoerd.

Deze ouders zetten zich in voor onze school om alle kinderen te controleren:
– Yvonne Veneklaas
– Andrea Dam Wichers
– Rianne Rouweler
– Marijse ten Bolscher
– Gerdien Veneman

Verkeersouder
Op onze school is Jawine van der Kolk onze verkeersouder. Zij is ons aanspreekpunt voor alle zaken rondom de verkeersveiligheid rondom onze school. In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland voeren wij jaarlijks een fietscontrole uit op school.

Knutselmoeders
Feesten zijn er om gevierd te worden, ook op school. De knutselmoeders zorgen ervoor dat bij elk feest de gang er weer fantastisch uitziet. Ook helpen zij mee met de voorbereiding wanneer er een musical wordt opgevoerd of wanneer er voor Vader- en Moederdag iets gemaakt moet worden.

Deze ouders helpen ons hiermee:
– Ingrid Bremmer
– Anja Wevers
– Marjolein Smit
– Aline Gerritsen Mulkes
– José Mensink
– Marjan ten Hove

Gebedsgroep
Elke eerste donderdag van de maand komt de gebedsgroep samen tussen 8.45 uur en 9.45 uur. Deze bidstond wordt gehouden aan de Klokkendijk 52 in Notter. Tijdens deze ochtenden wordt er gezongen uit de opwekkingsbundel en delen ze samen een gedeelte met elkaar uit de Bijbel, waarna ze samen gaan danken en bidden. Het gaat erom dat zij als ouders samen een muur van gebed rond onze school bouwen. De gebedsochtenden worden om de beurt door iemand van de groep geleid. 

De gebedsgroep bestaat uit:
– Pauline Beunk
– Esther Kippers
– Alice Jansen (aanspreekpunt)