School met de Bijbel Notter-Zuna

Waar iedereen zichzelf kan zijn.

De gezelligste school hier in de buurt!

Kom en ervaar het zelf.

Een basisschool in een rustige omgeving.

Hier wordt iedereen geaccepteerd.

Waarom de School met de Bijbel in Notter-Zuna?

‘De leerkrachten kennen alle kinderen van de school. Dit is heel prettig. Samen vormen we een hecht team die op 1 lijn zit en hetzelfde doel voor ogen heeft!’ – Juf Koster

Waarom de School met de Bijbel in Notter-Zuna?

Er is aandacht voor elkaar. De ontwikkeling van de sociale vaardigheden staat centraal. Positief gedrag wordt gestimuleerd.

Waarom de School met de Bijbel in Notter-Zuna?

Daar is aandacht en ruimte voor alle kinderen.

De school beschikt over een unieke speelruimte:

  • Een groot sportveld
  • Een verhard plein met kleurrijke toestellen
  • Een veilig en afgeschermd kleuterplein

Waarom de School met de Bijbel in Notter-Zuna?

De ouderbetrokkenheid is hoog. We werken samen met ouders aan een prettig en gezellig klimaat op school.