De ouderraad

Veel activiteiten kunnen niet doorgaan als we geen hulp van ouders hebben.
Daarom is er een ouderraad aan onze school verbonden.
Een zestal ouders is daarin beschikbaar voor de verzorging van speciale avonden, feest- en gedenkdagen.
Ook sportdagen en de avondvierdaagse wordt door de ouders verzorgd.
Dit gebeurt uiteraard in nauw overleg met de leerkrachten.
In tegenstelling tot de medezeggenschapsraad is de ouderraad praktisch gericht.
De leden hebben een zittingsduur van vier jaar.Leden:

Voorzitter / M.R. lid:   Mevr. E. Hulsman 
Secretaris / Coördinatrice Unicollecte:   Mevr. R. Rouweler
Penningmeester / Coördinator oud papier:   Dhr. W.  Averesch
Verkeersouder / M.R. lid: Mevr. J. Eggerink
Lid: Dhr. W.  Boode
Lid: Mevr. I. Bremmer
Lid namens het team: Mevr. A. Lankamp